Historia Geschichte

Orkiestra Dęta Miasta Leszna powstała w styczniu 1994 roku z inicjatywy władz Miasta Leszna. Zainaugurowała swoją działalność uświetniając obchody Święta Konstytucji 3 maja. Dyrygentem orkiestry został Zbigniew Śliwa. Orkiestra działa przy Miejskim Ośrodku kultury w Lesznie. W skład orkiestry weszli muzycy nieistniejącej już orkiestry kolejowej oraz młodzież Państwowej Szkoły Muzycznej w Lesznie. W ciągu 20 lat w orkiestrze grało ponad 200 muzyków. Jej obecny skład tworzy 40 muzyków oraz 5 grup mażoretek, w których tańczy 150 dziewcząt. Głównym celem jej działalności jest uświetnianie uroczystości i świąt państwowych, jak również propagowanie kultury muzycznej w naszym mieście i regionie. W swoim repertuarze posiada marsze pochodowo - paradne, muzykę kościelną, filmową, musicalową, jazzową i rozrywkową. W minionych 20 latach orkiestra brała udział w wielu imprezach regionalnych, krajowych i zagranicznych. Koncertowała z wieloma znakomitymi artystami scen polskich. Przy orkiestrze działa ognisko muzyczne, którego instruktorami są doświadczeni muzycy orkiestry. W 2002 roku powstała grupa mażoretek, która swoimi choreograficznymi popisami ubarwia występy orkiestry. Kierownikiem artystycznymy zespołu zostala wychowanka orkiestry Katarzyna Czyżak. Mażoretki oprócz popisów paradnych wykonują również układy taneczne do znanych standardów światowej muzyki rozrywkowej.

 

 Geschichte


Orkiestra Dęta Miasta Leszna wurde 1994 gegründet. Von Anfang an arbeien die Musiker unter die Führung des Dirigents Zbigniew Śliwa, der Musiker der Philharmonie in Poznań ist. Orchester besteht aus 40 Musikern. Die Musiker arbeiten mit fünf Majorettengruppen(150 Madchen). Orchester spielt Marschen, Kirchen- , Musical- und Jazzmusik. Orkiestra Dęta Miasta Leszna hat mit vielen Künstler gearbeitet. Wir nahmen an verschiedene Festivalen sowohl in Polen als auch im Ausland teil. Wir waren schon im Hollan, Ungarn, Tschechische Republik, Grossbrytannien und in Deutschald. Zu den wichtigsten Erlangungen des Orchesters gehören: Auszeichnung für Marschmusik auf Musikfestival (1995), dritte Platz auf II Internationalle Tage der Musik und Folklor (2002), zweite Platz auf III Internationalle Tage der Musik und Folklor (2003), bronse Medalien für Tamburmajor auf IX Musikfestival in Szamocin (2005) und der Prädikat „Sehr Gut“ an der Konzertwertung beim II Internationalen Musikfestival Frankfurt (Oder) – Słubice (2005).

 
     
   
 
licznik odwiedzin - 3561983        ORKIESTRA DĘTA MIASTA LESZNA | mapa strony | © 2011 - 2012
Utworzono przez abcinfo.eu strony www AbcinfoCMS